Dlaczego warto podnieść swoje kwalifikacje pracując w kadrach?

W każdej, nawet niewielkiej firmie niezbędna jest osoba, która zajmie się prowadzeniem księgowości, jak również sprawami kadrowymi i związanymi z płacą. Zatrudnienie nawet jednej osoby sprawia, że konieczne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. W firmach dużych oraz w urzędach w działach zajmujących się obsługą kadr często pracuje wiele osób, a każda z nich ma inny zakres obowiązków i odpowiada za zupełnie inne zadania. Aby móc zostać osobą kierującą kadrami i zajmującą się najważniejszymi sprawami, również związanymi z płacami, często trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nawet kurs obsługa kadr i płac może sprawić, że pracownik zyska nowe umiejętności oraz niezbędne uprawnienia.

Jakie studia trzeba skończyć, żeby pracować w dziale kadrowym?

Wbrew pozorom, praca w kadrach nie wymaga ukończenia żadnego specjalnego kierunku studiów. Można oczywiście ukończyć odpowiednią specjalizację na zarządzaniu, jednak niewiele takich osób faktycznie trafia do pracy w kadrach. Bardzo często karierę zaczynają tu absolwenci ekonomii, administracji, ale też specjaliści od stosunków międzynarodowych, czy poloniści. Kwestia wykształcenia ma tu marginalne znaczenie, ponieważ wielu rzeczy można nauczyć się poprzez praktykę. Aby móc się rozwijać, trzeba jednak zainwestować w siebie i zapoznać się szczegółowo z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ukończyć odpowiednie kursy. Bardzo często pracodawcy sami dofinansowują udział w tego typu szkoleniach.

Obsługa kadr i płac od a do z

Rolą pracodawcy jest zapewnienie nowozatrudnionemu pracownikowi odpowiedniej wiedzy merytorycznej. Powinien więc zorganizować szkolenie nie tylko z podstaw kadr i płac, ale również szczegółowo omówić z pracownikiem jego indywidualne obowiązki i przedstawić stanowisko pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, to pracodawca musi zadbać o to, aby posiadał aktualną wiedzę i w razie wprowadzenia nowych przepisów – miał możliwość zapoznania się z nimi.